Topné kabely

Odporové

Pro instalaci nových podlah (betonových, anhydritových) s konstrukční výškou 6 cm respektive 4,5 cm doporučujeme instalovat odporové topné kabely.

Tyto kabely jsou vyráběny jako jednožílové nebo dvoužílové – z hlediska kvality není rozdíl mezi jednotlivými typy kabelů. Pouze modernější technologie výroby a cena hraje v tomto případě roli.

Odporové topné kabely mohou mít různý výkon na běžný metr.

Určující jaký kabel bude použit jsou tepelné ztráty daného objektu.

Samoregulační

Tento typ topného kabelu pracuje na principu zvyšování nebo naopak snižování výkonu dle okolní teploty.

Pro přesnější regulaci v námi požadované teplotě je dobré použít spolu s instalací kabelu jednoduchou tepelnou řídící jednotku,která omezí teplotní přesahy samoregulačního kabelu a tím dosáhneme omezení nežádoucí cenové relace.

Topné rohože

V případě,že nemůžeme počítat s větší konstrukční výškou (2cm a výše) například při rekonstrukcích objektů volíme topné rohože, kde výška topného kabelu je cca do 3mm a kabel je již z výroby přichycen na tkaninu ze skleněných vláken.

Výkon těchto rohoží je udáván vždy na metr čtvereční přičemž platí pravidlo,že pod dřevěné,laminátové nebo vinylové podlahy instalujeme výkon v rozmezí 90 až 100W /m2 a pod keramické podlahy výkon 150 až 160W/m2.

Topné fólie

Výhodou tohoto systému je extrémně nízká konstrukční výška,použití na stropní a stěnové vytápění.

Nevýhoda spočívá v použití pouze při montážích kde není použita tkz. mokrá cesta instalace.

Topné fólie se vyrábí v různých šířkách a výkonech. Pro praktické využití většinou výkon 80 až 130W/m2 a šířka 50 až 100 cm.

Regulace

Pro regulaci místností můžeme použít tři základní typy termostatů
  • mechanický: topí pouze v nastavených hodnotách, cenově dostupnější avšak režijně dražší
  • digitální: využívá nastavené teploty bez další obsluhy, cenově dražší naopak režijně levnější
  • digitální dotykový: nová generace termostatů, která využívá výhod digitálních termostatů, s větším uživatelským komfortem a jednodušší obsluhou, cenově jako digitální
Pro regulací místností, vjezdů, okapů potrubí používáme řídící jednotky: sofistikovaný systém regulace, kde využíváme
  • vnitřní prostředí: použití podlahových a prostorových čidel
  • venkovní prostředí: použití teplotních a vlhkostních čidel